Помощни материали за изучаване
Посвещавам, закон за посвещаването
назад напред

Посвещавам, закон за посвещаването

Да направиш нещо свято или да станеш праведен. Законът на посвещаването е Божествен принцип, според който мъжете и жените доброволно посвещават времето си, способностите си и имуществото си, за да установят и построят Божието царство.