Помощни материали за изучаване
Сион
назад напред

Сион

Чистите по сърце (У. и З. 97:21). Сион означава също така място, където живеят чистите по сърце. Градът, построен от Енох и неговия народ, който бил взет в небесата поради своята праведност и бил наречен Сион (У. и З. 38:4; Моисей 7:18–21, 69). В последните дни град, наречен Сион, ще бъде построен близо до окръг Джаксън, щата Мисури (САЩ), в който ще се съберат племената на Израил (У. и З. 103:11–22; 133:18). Светиите са съветвани да строят Сион, където и да живеят по света.