Помощни материали за изучаване
Свят1
назад напред

Свят1

Земята; мястото за изпитание на смъртните хора. В преносен смисъл, свят се отнася до хората, които не се подчиняват на Божиите заповеди.

Земно съществуване

Хора, които не се подчиняват на заповедите

Край на света