Помощни материали за изучаване
Бунт
назад напред

Бунт

Противопоставяне или борба с Господа, включително и отказване да се следват Неговите избрани водачи, както и съзнателно неподчинение на Неговите заповеди.