Помощни материали за изучаване
Лозето на Господа
назад напред

Лозето на Господа

Символ на поле за духовна дейност. В писанията, лозето на Господа обикновено се отнася до дома Израилев или до Божието царство на земята, а също и до народите на света като цяло.