Помощни материали за изучаване
Епископ
назад напред

Епископ

Означава “надзорник”, отговорна служба или пост. Епископ е служба в Аароновото свещеничество, която се заема след поставяне (У. и З. 20:67; 107:87–88); в Израил епископът е бил общ съдия (У. и З. 107:72, 74).