Помощни материали за изучаване
Завет на Авраам


Завет на Авраам

Авраам приел Евангелието и бил поставен във висшето свещеничество (У. и З. 84:14; Авр. 2:11), той встъпил и в селестиален брак, което представлява заветът на възвисяването (У. и З. 131:1–4; 132:19, 29). Авраам получил обещание, че всички благословии на тези завети ще бъдат предложени на неговото потомство (У. и З. 132:29–31; Авр. 2:6–11). Взети заедно, тези завети и обещания се наричат Завет на Авраам. Възстановяването на Евангелието в последните дни е възстановяване на този завет, защото чрез него са благословени всички народи на земята (Гал. 3:8–9, 29; У. и З. 110:12; 124:58; Авр. 2:10–11).