Помощни материали за изучаване
Служба
назад напред

Служба

Проявена грижа или извършена работа в полза на Бога и на другите. Като служим на другите, ние служим също и на Бога.