Помощни материали за изучаване
Спасение
назад напред

Спасение

Да бъдеш спасен както от физическа, така и от духовна смърт. Всички хора ще бъдат спасени от физическата смърт посредством Божията благодат чрез смъртта и възкресението на Исус Христос. Всеки може да бъде спасен и от духовна смърт, също посредством Божията благодат, чрез вяра в Исус Христос. Тази вяра се проявява в живот, подчинен на законите и обредите на Евангелието и служба на Христа.

Спасение на деца