Помощни материали за изучаване
Подкрепяне на църковни ръководители
назад напред

Подкрепяне на църковни ръководители

Да се обещае подкрепа на онези, които служат като висши или местни църковни ръководители.