Помощни материали за изучаване
Аарон, брат на Моисей
назад напред

Аарон, брат на Моисей

В Стария завет, син на Амрам и Иохаведа, от племето на Левий (Изход 6:16–20); по-големият брат на Моисей (Изход 7:7).