Помощни материали за изучаване
Изкушавам, изкушение
назад напред

Изкушавам, изкушение

Изпитване на способността на някого да избира доброто вместо злото; съблазън да се прегреши и да са последва Сатана вместо Бог.