Помощни материали за изучаване
Истина
назад напред

Истина

Знание за нещата такива, каквито са, каквито са били и каквито ще бъдат (У. и З. 93:24). Истината е също светлина и откровение от небесата.