Помощни материали за изучаване
Свобода на избор
назад напред

Свобода на избор

Възможността и привилегията, която Бог е дал на хората, да могат сами да избират и да действат.