Помощни материали за изучаване
Размишлявам
назад напред

Размишлявам

Дълбоко замисляне и медитация, често върху писанията или други Божии неща. Когато се съчетае с молитва, размишлението относно Божиите неща може да донесе откровение и разбиране.