Помощни материали за изучаване
Ключове на свещеничеството
назад напред

Ключове на свещеничеството

Ключовете представляват правата на президентството или властта, дадена на човек от Бога да направлява, контролира и управлява Божието свещеничество на земята. Носителите на свещеничеството, призовани на президентски длъжности, получават ключове от тези, които стоят над тях по власт. Носителите на свещеничеството го използват само в границите, определени от онези, които държат ключовете. Президентът на Църквата държи всички ключове на свещеничеството (У. и З. 107:65–67, 91–92; 132:7).