Помощни материали за изучаване
Ръце, полагане на
назад напред

Ръце, полагане на

Поставянето на ръце върху главата на човек, като част от свещенически обред. Много свещенически обреди се изпълняват чрез полагане на ръце, като поставяне, благославяне, служене на болните, потвърждаване на членството в Църквата и даването на дара на Светия Дух.