Помощни материали за изучаване
Поставям, поставяне
назад напред

Поставям, поставяне

Назначаване, даване на власт или служба. За да използва властта в Църквата на Господа, човек трябва да бъде призован от Бога чрез пророчество и чрез полагане на ръце от онези, които имат власт (С. на В. 1:5). Човек може да получи власт чрез поставяне, но той я използва под ръководството на онези, които държат съответните ключове за тази власт.