Писания
  Мороний 3
  Бележки под линия
  Theme

  Глава 3

  Старейшините поставят свещеници и учители чрез полагане на ръце. Около 401–421 г. от Хр.

  1 Начинът, по който учениците, които бяха наречени астарейшини на църквата, бпоставяха свещеници и учители:

  2 След като се бяха молили на Отца в името на Христа, те полагаха ръцете си върху тях и казваха:

  3 В името на Исуса Христа, аз те поставям да бъдеш свещеник (или ако е учител, аз те поставям да бъдеш учител), да проповядваш покаяние и аопрощение на греховете чрез Исуса Христа с устояване във вярата в Неговото име до края. Амин.

  4 И по този начин те апоставяха свещеници и учители, съгласно бдарбите и призванията Божии на човеците; и ги поставяха чрез всилата на Светия Дух, Който беше в тях.