Писания
  Мороний 5
  Бележки под линия
  Theme

  Глава 5

  Дава се начинът на грижа за причастното вино. Около 401–421 г. от Хр.

  1 аНачинът на грижа за виното — ето, те взимаха чашата и казваха:

  2 О, Боже, Вечний Отче, ние Те молим в името на Твоя Син Исус Христос да благословиш и осветиш това авино за душите на всички онези, които пият от него, за да може да го направят във бвъзпоменание на кръвта на Твоя Син, която беше пролята за тях, за да може те да Ти свидетелстват, о, Боже, Вечний Отче, че си спомнят винаги за Него, за да може да имат Неговия Дух да бъде с тях. Амин.