Писания
  Мороний 6
  Бележки под линия
  Theme

  Глава 6

  Покаялите се биват кръщавани и приобщавани. Членовете на църквата, които се покаят, са опростени. Събранията се водят чрез силата на Светия Дух. Около 401–421 г. от Хр.

  1 И сега, аз говоря за акръщението. Ето, бяха кръстени старейшини, свещеници и учители; и те не бяха кръщавани, освен ако не принасяха плод, съответствен на това, че са бдостойни;

  2 нито приемаха някого за кръщение, освен ако той не идваше със асъкрушено сърце и каещ се дух, и не засвидетелстваше на църквата, че наистина се покайва за всичките си грехове.

  3 И никой не бе приеман за кръщение, освен ако не авземеше върху си името на Христа, с твърдост да Му служи до края.

  4 И след като приемеха кръщението и биваха повлиявани и аочиствани чрез силата на Светия Дух, те бяха причислявани към хората на църквата на Христа; и бимената им се взимаха, за да могат да бъдат запомнени и хранени с доброто слово Божие, за да ги задържат в правия път, за да ги задържат непрестанно вбудни за молитва, гуповаващи се само на заслугите на Христа, Който беше дначинателят и завършителят на вярата им.

  5 И ацърквата бчесто се събираше наедно, за да впостят, да се молят и да разговарят едни с други относно благосъстоянието на душите си.

  6 И те се събираха често, за да вземат от хляба и виното във възпоменание на Господа Исуса.

  7 И те бяха точни в съблюдаването да аняма беззаконие между тях; и които биваха намерени, че извършват беззаконие, бтрима свидетели от църквата ги осъждаха пред встарейшините; и ако те не се покайваха и не се гизповядваха, имената им се дзаличаваха и те не бяха повече причислявани към народа на Христа.

  8 Но авинаги, когато те се покайваха и търсеха опрощение с искрено чувство, на тях им биваше бпрощавано.

  9 И събранията им бяха аръководени от църквата според въздействията на Духа и чрез силата на бСветия Дух; защото, както силата на Светия Дух ги водеше било да проповядват или да увещават, или да се молят, или да умоляват или да пеят, тъкмо тъй се правеше.