Помощни материали за изучаване
Прощавам
назад напред

Прощавам

Така, както е използвано в писанията, прощаването означава едно от следните две неща: 1. Когато Бог прощава на хората, той отменя или отстранява заслужено наказание за грях. Чрез Единението на Христос опрощаването на греховете е достъпно за всички, които се покаят, освен за онези, които са извършили убийство или непростимия грях срещу Светия Дух. 2. Когато хората си прощават един на друг, те се отнасят един към друг с Христова любов и не таят лоши чувства към тези, които са ги обидили (Мат. 5:43–45; 6:12–15; Лука 17:3–4; 1 Не. 7:19–21).