Помощни материали за изучаване
Призовавам, призован от Бога, призвание
назад напред

Призовавам, призован от Бога, призвание

Да бъдеш призован от Бога означава да получиш назначение или покана от Него или от надлежно овластените от Него църковни ръководители, за да Му служиш по определен начин.