Помощни материали за изучаване
Устоявам
назад напред

Устоявам

Да останеш твърд в поетото задължение да бъдеш верен на Божиите заповеди, независимо от изкушението, противопоставянето и бедствията.