Помощни материали за изучаване
Ленив, ленивост
назад напред

Ленив, ленивост

Бездеен и незает с праведни дела.