Помощни материали за изучаване
Второ пришествие на Исус Христос
назад напред

Второ пришествие на Исус Христос

В началото на ерата на Хилядолетието Христос ще се върне на земята. Това събитие ще сложи край на смъртния изпитателен период на тази земя. Нечестивите ще бъдат премахнати от земята, а праведните ще бъдат вдигнати в облак, докато земята се прочисти. Макар никой човек да не знае точно кога Христос ще дойде за втори път, Той ни е дал знамения, за които да следим и които ще ни покажат, че времето наближава (Мат. 24; Дж. С. — М. 1).