Помощни материали за изучаване
Власт
назад напред

Власт

Разрешението, давано на мъже докато са на земята, които са призвани или поставени да действат за и от името на Бог Отец или Исус Христос при извършването на Божието дело.