Помощни материали за изучаване
Мисионерска работа
назад напред

Мисионерска работа

Споделянето на Евангелието на Исус Христос чрез слово и пример.