Помощни материали за изучаване
Царство на Бога или небесно царство
назад напред

Царство на Бога или небесно царство

Царството на Бога на земята е Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (У. и З. 65). Целта на Църквата е да подготви членовете си да живеят вечно в Селестиалното царство или Небесното царство. Въпреки това, понякога в писанията Църквата е наричана Небесно царство, което означава, че Църквата е Небесното царство на земята.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е царството на Бога на земята, но в момента то е ограничено до едно църковно царство. По време на Хилядолетието, Царството на Бога ще бъде и политическо, и църковно.