Помощни материали за изучаване
Любов
назад напред

Любов

Дълбока преданост и привързаност. Любовта към Бога включва преданост, възхищение, страхопочитание, нежност, милост, прошка, състрадание, благодат, служба, благодарност, доброта. Най-великият пример за любовта на Бога към чедата Му е безпределното Единение на Исус Христос.