Помощни материали за изучаване
Синове и дъщери на Бога
назад напред

Синове и дъщери на Бога

В писанията тези термини са използвани по два начина. В буквален смисъл ние всички сме духовни чеда на нашия Небесен Отец. В друг смисъл, синове и дъщери на Бога са онези, които са родени отново чрез Единението на Христос.

Духовни чеда на Отца

Чеда, родени отново чрез Единението