Помощни материали за изучаване
Страх
назад напред

Страх

Думата страх може да има две значения: 1. Да се страхуваш от Бога означава да изпитваш благоговение и почит към Него и да се подчиняваш на заповедите Му; 2. Да се страхуваш от човек, земни опасности, болка и зло означава да се боиш от тези неща и да изпитваш ужас от тях.

Страх от Бога

Страх от човека