Помощни материали за изучаване
Кръщение, кръщавам
назад напред

Кръщение, кръщавам

Произлиза от гръцка дума, означаваща “топя” или “потопявам”. Кръщението чрез потапяне във вода, извършено от имащ власт човек, е встъпителният обред на Евангелието, необходим, за да се стане член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Предхожда се от вяра в Исус Христос и от покаяние. За да бъде пълен обредът, трябва да бъде последван от получаване на дара на Светия Дух (2 Не. 31:13–14). Преди човек да влезе в селестиалното царство, е необходимо да бъде кръстен с вода и с Духа. Първият кръстен е бил Адам (Моисей 6:64–65). Исус също бил кръстен, за да изпълни цялата праведност и да покаже пътя на цялото човечество (Мат. 3:13–17; 2 Не. 31:5–12).

Тъй като не всички имат възможността да приемат Евангелието на земята по време на смъртния си живот, Господ е узаконил кръщения, извършвани чрез пълномощник на мъртвия. По този начин тези, които приемат Евангелието в света на духовете, може да бъдат удостоени да влязат в Божието царство.

Съществено условие

Кръщение чрез пълно потапяне

Кръщение за опрощаване на греховете

Съответна власт

Изисквания за кръщение

Завети, сключвани чрез кръщението

Кръщение за мъртвите

Кръщението не е за малки деца