Помощни материали за изучаване
Отлъчване
назад напред

Отлъчване

Процедурата по изключване на даден човек от Църквата и отнемането на всичките права и привилегии на членството. Властите в Църквата отлъчват даден човек, само когато той е избрал да живее в разрез със заповедите на Господа и по този начин е станал недостоен за по-нататъшно членство в Църквата.