Помощни материали за изучаване
Усърдие
назад напред

Усърдие

Означава последователно, доблестно усилие и старание, особено в служба на Господа и изпълняване на словото Му.