Помощни материали за изучаване
Диспенсация
назад напред

Диспенсация

Евангелската диспенсация е период от време, през който Господ има поне един овластен служител на земята, който държи ключовете на светото свещеничество.

Адам, Енох, Ной, Авраам, Моисей, Исус Христос, Джозеф Смит и други са дали началото на нови евангелски диспенсации. Когато Господ устройва нова диспенсация, Евангелието се разкрива отново, така че хората от тази диспенсация да не трябва да разчитат на миналите диспенсации за познание относно плана за спасение. Диспенсацията, започната от Джозеф Смит, е известна като “Диспенсацията на пълнотата на времената”.