Помощни материали за изучаване
Опрощаване на греховете
назад напред

Опрощаване на греховете

Прошка за прегрешение при условие, че има покаяние. Опрощаването на греховете е станало възможно чрез Единението на Исус Христос. Човек получава опрощение на греховете си, ако има вяра в Христос, покае се за греховете си, получи обредите на кръщение и полагане на ръце за дара на Светия Дух и спазва Божиите заповеди (С. на В. 1:3–4).