Помощни материали за изучаване
Преследвам, преследване
назад напред

Преследвам, преследване

Да се причини страдание или болка на други хора поради техните вярвания или социалното им положение; да се упражнява тормоз или подтисничество.