Помощни материали за изучаване
Слава
назад напред

Слава

В писанията думата слава често се отнася до Божията светлина и истина. Тя може да означава също похвала или чест, определено състояние на вечния живот или славата на Бога.