Помощни материали за изучаване
Преподавам, учител
назад напред

Преподавам, учител

Да предадеш знание на другите, особено относно евангелски истини, и да ги водиш към праведност. Тези, които проповядват Евангелието, трябва да бъдат напътствани от Духа. Всички родители са учители в своите собствени семейства. Светиите трябва да търсят и да желаят да приемат наставления от Господа и Неговите водачи.

Преподаване чрез Духа