Помощни материали за изучаване
Разпъване на кръст
назад напред

Разпъване на кръст

Вид римска екзекуция, често прилагана по времето на Новия завет, при която човек бил убиван, като ръцете и краката му били завързвани или заковавани на кръст. Обикновено била прилагана за робите и най-долните престъпници. Разпъването на кръст често било предшествано от бичуване (Марка 15:15). Човекът, който бил разпъван, обикновено бил каран сам да носи кръста си до мястото на екзекуцията (Иоана 19:16–17). Дрехите му били вземани обикновено от войниците, които изпълнявали присъдата (Мат. 27:35). Кръстът бивал забиван в земята, така че краката на човека били само на една-две стъпки над нея. Кръстът бил наблюдаван от войници, докато човекът на него умре, което понякога отнемало до три дена (Иоана 19:31–37).

Исус Христос бил разпънат, защото група невярващи Го обвинили лъжливо в бунт срещу Цезар и в богохулство, защото бил казвал, че е Син Божий. Морава дреха (Иоана 19:2), трънен венец и други обиди били приложени към Исус (Мат. 26:67; Марка 14:65).