Помощни материали за изучаване
Светски стремежи
назад напред

Светски стремежи

Неправедни желания и усилия за земни богатства и материални блага, докато духовните неща биват пренебрегнати.