Помощни материали за изучаване
Пророк
назад напред

Пророк

Човек, който е призован от Бога и говори от Негово име. Като вестител на Бога, поророкът получава заповеди, пророчества и откровения от Бога. Задачата му е да оповестява Божията воля и Неговата истинска същност на хората и да им разкрива значението на взаимоотношенията Му с тях. Пророкът разобличава греха и предсказва неговите последици. Той е проповедник на праведността. Понякога пророците може да бъдат вдъхновени да предскажат бъдещето за ползата на човечеството. Основна отговорност на пророка е да свидетелства за Христос. Президентът на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е Божият пророк на земята днес. Членовете на Първото Президентство и Дванадесетте апостоли са подкрепяни като пророци, гледачи и откровители.