Помощни материали за изучаване
Знание
назад напред

Знание

Разбиране и схващане, най-вече за истината, така както е давана и потвърждавана от Духа.