Помощни материали за изучаване
Вяра
назад напред

Вяра

Доверие в нещо или в някой. Както най-често се използва в писанията, вярата е доверие и упование в Исус Христос, които карат човек да Му се подчинява. За да доведе човека до спасение, вярата трябва да е съсредоточена в Исус Христос. Светиите от последните дни вярват също така в Бог Отец, в Светия Дух, в силата на свещеничеството и в други важни аспекти на възстановеното Евангелие.

Вярата включва надежда за неща, които не се виждат, но са истина (Евр. 11:1; Алма 32:21; Етер 12:6). Вярата се разпалва чрез слушане на Евангелието, проповядвано от упълномощени служители, изпратени от Бога (Римл. 10:14–17). Чудесата не предизвикват вяра; силната вяра се развива чрез подчинение на Евангелието на Исус Христос. С други думи, вярата идва чрез праведността (Алма 32:40–43; Етер 12:4, 6, 12; У. и З. 63:9–12).

Истинската вяра носи чудеса, видения, сънища, изцелявания и всички дарове, които Бог дава на светиите Си. Чрез вяра човек получава опрощение на греховете си и накрая има възможността да живее в Божието присъствие. Липсата на вяра води човека до отчаяние, което идва поради беззаконие (Мор. 10:22).