Помощни материали за изучаване
Мъдрост
назад напред

Мъдрост

Способност или дар от Бога да се отсъжда правилно. Човек придобива мъдрост чрез опит, чрез изучаване и като следва съветите на Бога. Без Божията помощ човек не притежава истинска мъдрост (2 Не. 9:28; 27:26).