Помощни материали за изучаване
Подчинение, подчинен, подчинявам се
назад напред

Подчинение, подчинен, подчинявам се

В духовен смисъл подчинението е изпълнение на Божията воля.