Помощни материали за изучаване
Тайнствата на Бога
назад напред

Тайнствата на Бога

Тайнствата на Бога са духовни истини, които стават известни само чрез откровение. Бог открива Своите тайнства на онези, които се подчиняват на Евангелието. Някои от Тайнствата на Бога тепърва ще бъдат открити.