Помощни материали за изучаване
Беден
назад напред

Беден

В писанията думата беден се отнася до: 1. Хора, които нямат необходимите им материални средства, като храна, дрехи или подслон; 2. Хора, които са смирени и без гордост.

Материално бедни

Бедни духом