Помощни материали за изучаване
Партридж, Едуард
назад напред

Партридж, Едуард

Един от първите членове и водачи на Църквата след възстановяването ї в днешните времена. Едуард Партридж служил като първи епископ на Църквата (У. и З. 36; 41:9–11; 42:10; 51:1–18; 115; 124:19).